Thông cống nghẹt

Thông cống nghẹt quận Gò Vấp, phường 12, HCM

Thông cống nghẹt quận Gò Vấp, phường 14, HCM

Thông cống nghẹt quận Gò Vấp, phường 16, HCM

Thông cống nghẹt quận Bình Tân, phường An Lạc A, HCM

Thông cống nghẹt quận Bình Tân, phường Tân Tạo, HCM

Thông cống nghẹt huyện Bình Chánh, xã Hưng Long, HCM

Thông cống nghẹt huyện Bình Chánh, xã Lê Minh Xuân, HCM

Thông cống nghẹt huyện Bình Chánh, xã Phong Phú, HCM

Thông cống nghẹt huyện Cần Giờ, xã Thạnh An, HCM

Thông cống nghẹt quận 11 phường 11 HCM

Thông cống nghẹt quận 11 phường 10 HCM

Thông cống nghẹt quận 11 phường 9 HCM