Thông cống nghẹt

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã Nhuận Đức, HCM

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã Hòa Phú, HCM

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã An Nhơn Tây, HCM

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, thị trấn Củ Chi, HCM 

Thông cống nghẹt quận 9 phường Phước Bình HCM

Thông cống nghẹt quận 9 phường Phú Hữu HCM

Thông cống nghẹt quận 9 phường Long Trường HCM

Thông cống nghẹt quận 9 phường Long Thạnh Mỹ HCM

Thông cống nghẹt quận 9 phường Long Phước HCM

Thông cống nghẹt quận 9 phường Long Bình HCM

Thông cống nghẹt quận 9 phường Hiệp Phú HCM

Thông cống nghẹt huyện Cần Giờ, xã Tam Thôn Hiệp, HCM