Thông cống nghẹt

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã Trung An, HCM

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã Thái Mỹ, HCM

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã Tân Thông Hội, HCM

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã Tân Thạnh Tây, HCM

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã Tân Phú Trung, HCM

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã Tân An Hội, HCM

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã Phước Vĩnh An, HCM

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã Phước Thạnh, HCM

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã Phước Hiệp, HCM

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã Phú Mỹ Hưng, HCM

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã Phú Hòa Đông, HCM

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã Phạm Văn Cội, HCM