Thông cống nghẹt

Thông cống nghẹt huyện Hóc Môn, xã Tân Hiệp, HCM

Thông cống nghẹt huyện Hóc Môn, xã Nhị Bình, HCM

Thông cống nghẹt huyện Hóc Môn, xã Đông Thạnh, HCM

Thông cống nghẹt huyện Hóc Môn, xã Bà Điểm, HCM

Thông cống nghẹt huyện Hóc Môn, TT Hóc Môn, HCM

Thông cống nghẹt quận 9 phường Trường Thạnh HCM

Thông cống nghẹt quận 9 phường Tăng Nhơn Phú B HCM

Thông cống nghẹt quận 9 phường Tăng Nhơn Phú A HCM

Thông cống nghẹt quận 9 phường Tân Phú HCM

Thông cống nghẹt quận 9 phường Phước Long B HCM

Thông cống nghẹt quận 9 phường Phước Long A HCM

Thông cống nghẹt huyện Củ Chi, xã Trung Lập Hạ, HCM