Thông cống nghẹt

Thông cống nghẹt huyện Nhà Bè, xã Phú Xuân, HCM

Thông cống nghẹt huyện Bình Chánh, xã Đa Phước, HCM

Thông cống nghẹt huyện Nhà Bè, xã Nhơn Đức, HCM

Thông cống nghẹt huyện Nhà Bè, xã Hiệp Phước, HCM

Thông cống nghẹt huyện Nhà Bè, thị trấn Nhà Bè, HCM

Thông cống nghẹt huyện Hóc Môn, xã Xuân Thới Thượng, HCM

Thông cống nghẹt huyện Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn, HCM

Thông cống nghẹt huyện Hóc Môn, xã Tân Thới Đông, HCM

Thông cống nghẹt huyện Hóc Môn, xã Trung Chánh, HCM

Thông cống nghẹt huyện Hóc Môn, xã Thới Tam Thôn, HCM

Thông cống nghẹt huyện Hóc Môn, xã Tân Xuân, HCM

Thông cống nghẹt huyện Hóc Môn, xã Tân Thới Nhì,HCM