Rút hầm cầu

Rút hầm cầu huyện Bình Chánh, TT Tân Túc, HCM

Rút hầm cầu quận 7 phường Tân Thuận Tây HCM

Rút hầm cầu quận 7 phường Tân Thuận Đông HCM

Rút hầm cầu quận 7 phường Tân Quy HCM

Rút hầm cầu quận 7 phường Tân Phú HCM

Rút hầm cầu quận Bình Tân, phường Tân Tạo, HCM

Rút hầm cầu quận Bình Tân, phường Bình Trị Đông B

Rút hầm cầu quận Bình Tân, phường Bình Trị Đông, HCM

Rút hầm cầu quận Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa B, HCM.

Rút hầm cầu quận Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa A, HCM

Rút hầm cầu quận Bình Tân, phường Bình Hưng Hòa, HCM

Rút hầm cầu quận Bình Tân, phường An Lạc, HCM