Rút hầm cầu

Rút hầm cầu quận 8 phường 2 HCM

Rút hầm cầu quận 8 phường 1 HCM

Rút hầm cầu huyện Bình Chánh, xã Tân Quý Tây, HCM

Rút hầm cầu huyện Bình Chánh, xã Tân Nhựt, HCM,

Rút hầm cầu huyện Bình Chánh, xã Tân Kiên, HCM

Rút hầm cầu huyện Bình Chánh, xã Quy Đức, HCM

Rút hầm cầu huyện Bình Chánh, xã Phong Phú, HCM

Rút hầm cầu huyện Bình Chánh, xã Phạm Văn Hai, HCM

Rút hầm cầu huyện Bình Chánh, xã Lê Minh Xuân, HCM

Rút hầm cầu huyện Bình Chánh, xã Hưng Long, HCM

Rút hầm cầu huyện Bình Chánh, xã Đa Phước, HCM

Rút hầm cầu huyện Bình Chánh, xã Bình Lợi, HCM