Rút hầm cầu

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã An Phú, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã An Nhơn Tây, HCM

Rút hầm cầu huyện Cần Giờ, xã Thạnh An, HCM

Rút hầm cầu huyện Cần Giờ, xã Tam Thôn Hiệp, HCM

Rút hầm cầu huyện Cần Giờ, xã Lý Nhơn, HCM

Rút hầm cầu huyện Cần Giờ, xã Long Hòa, HCM

Rút hầm cầu huyện Cần Giờ, xã Bình Khánh, HCM

Rút hầm cầu huyện Cần Giờ, xã An Thới Đông, HCM

Rút hầm cầu huyện Cần Giờ, thị trấn Cần Thạnh,HCM

Rút hầm cầu huyện Bình Chánh, xã Vĩnh Lộc B, HCM

Rút hầm cầu huyện Bình Chánh, xã Vĩnh Lộc A, HCM.

Rút hầm cầu quận 8 phường 16 HCM