Rút hầm cầu

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Tân Thạnh Tây, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Tân Thạnh Đông, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Tân An Hội, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Phước Vĩnh An, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Phước Thạnh, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Phước Hiệp, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Phú Mỹ Hưng, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Phú Hòa Đông, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Phạm Văn Cội, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Nhuận Đức, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Hòa Phú, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã An Phú, HCM