Rút hầm cầu

Rút hầm cầu Huyện Hóc Môn, xã Nhị Bình, HCM

Rút hầm cầu huyện Hóc Môn, xã Đông Thạnh, HCM

Rút hầm cầu huyện Hóc Môn, xã Bà Điểm, HCM

Rút hầm cầu quận 9 phường Long Thạnh Mỹ HCM

Rút hầm cầu quận 9 phường Long Phước HCM

Rút hầm cầu quận 9 phường Long Bình HCM

Rút hầm cầu quận 9 phường Hiệp Phú HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Trung Lập Thương, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Trung Lập Hạ, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Trung An, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Thái Mỹ, HCM

Rút hầm cầu huyện Củ Chi, xã Tân Thông Hội, HCM