Rút hầm cầu

Rút hầm cầu huyện Nhà Bè, xã Phú Xuân, HCM

Rút hầm cầu huyện Nhà Bè, xã Nhơn Đức, HCM

Rút hầm cầu huyện Nhà Bè, xã Long Thới, HCM

Rút hầm cầu huyện Nhà Bè, xã Hiệp Phước, HCM

Rút hầm cầu huyện Hóc Môn, xã Xuân Thới Thượng, HCM

Rút hầm cầu huyện Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn, HCM

Rút hầm cầu huyện Hóc Môn, xã Xuân Thới Đông, HCM

Rút hầm cầu huyện Hóc Môn, xã Trung Chánh, HCM

Rút hầm cầu huyện Hóc Môn, xã Thới Tam Thôn, HCM

Rút hầm cầu huyện Hóc Môn, xã Tân Xuân, HCM

Rút hầm cầu huyện Hóc Môn, xã Tân Thới Nhì, HCM

Rút hầm cầu huyện Hóc Môn, xã Tân hiệp, HCM